DOANH NGHIỆP THÂN THIẾT

CHÍNH SÁCH ĐẶC BIỆT ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP THÂN THIẾT VỚI VOI BIỂN.

1. Đối tượng áp dụng

 • Khách hàng Doanh nghiệp trên các hệ thống bán hàng.

2. Nội dung chính sách

a. Điểm quy đổi

Điều kiện áp dụng:

 • Chương tình áp dụng cho khách hàng Doanh nghiệp có xuất hóa đơn VAT.
 • Giá trị mua hàng được ghi nhận tham gia chương trình là giá trị mua hàng trên hóa đơn VAT.

3. Các quyền lợi được quy đổi

a. Nội dung quyền lợi

b. Điều kiện áp dụng quyền lợi

 • Phiếu mua hàng và Mã giảm giá:
  – Phiếu mua hàng và mã giảm giá hết hạn sau 30 ngày phát hành.
  – Phiếu mua hàng không được áp dụng mua thẻ cào.
 • Ưu đãi sinh nhật
  – Sẽ được xác định và gửi mã giảm giá dựa trên số điện thoại và ngày sinh nhật được đăng kí.
 • Quà tết
  – Sẽ được gửi theo địa chỉ trên hóa đơn bán hàng.
 • Khác
  – Các quyền lợi của khách hàng sẽ được loại trừ sau khi khách hàng thực hiện quyền lợi
  – Tất cả các ưu đãi trong chương trình sẽ không được chuyển đổi thành tiền, sản phẩm hoặc thẻ ưu đãi khác.
  – Voi Biển sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết quyền lợi khách hàng nếu thông tin hồ sơ khách hàng cung cấp không đầy đủ và chính xác hoặc quá thời hạn quyền lợi theo quy định của chương trinh
  – Thể lệ chương trình có thể thay đổi không cần báo trước