Hotline/Zalo: 0986 552 965 

Giỏ hàng

CPU SOCKET 1155

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

11 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Intel Core i7 3770 Processor (8M Cache, 3.4 GHz up to 3.90 GHz)
  Intel Core i7 3770 Processor (8M Cache, 3.4 GHz up to 3.90 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i7 3770 Processor (8M Cache, 3.4 GHz up to 3.90 GHz)

  1.900.000 ₫
 2. Intel Core i7 2600 Processor (8M Cache, 3.4 GHz up to 3.80 GHz)
  Intel Core i7 2600 Processor (8M Cache, 3.4 GHz up to 3.80 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i7 2600 Processor (8M Cache, 3.4 GHz up to 3.80 GHz)

  1.600.000 ₫
 3. Intel Core i5 3570 Processor (6M Cache, 3.4 GHz up to 3.80 GHz)
  Intel Core i5 3570 Processor (6M Cache, 3.4 GHz up to 3.80 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i5 3570 Processor (6M Cache, 3.4 GHz up to 3.80 GHz)

  800.000 ₫
 4. Intel Core i5 3470 Processor (6M Cache, 3.2 GHz up to 3.60 GHz)
  Intel Core i5 3470 Processor (6M Cache, 3.2 GHz up to 3.60 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i5 3470 Processor (6M Cache, 3.2 GHz up to 3.60 GHz

  700.000 ₫
 5. Intel Core i5 3470S Processor (6M Cache, 2.9 GHz up to 3.60 GHz
  Intel Core i5 3470S Processor (6M Cache, 2.9 GHz up to 3.60 GHz

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i5 3470S Processor (6M Cache, 2.9 GHz up to 3.60 GHz

  650.000 ₫
 6. Intel Core i5 2400 Processor (6M Cache, 3.1 GHz up to 3.40 GHz)
  Intel Core i5 2400 Processor (6M Cache, 3.1 GHz up to 3.40 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i5 2400 Processor (6M Cache, 3.1 GHz up to 3.40 GHz)

  650.000 ₫
 7. Intel Core i5 2400S Processor (6M Cache, 2.5 GHz up to 3.30 GHz)
  Intel Core i5 2400S Processor (6M Cache, 2.5 GHz up to 3.30 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i5 2400S Processor (6M Cache, 2.5 GHz up to 3.30 GHz)

  600.000 ₫
 8. Intel Core i3 3240 Processor (3M Cache, 3.40 GHz)
  Intel Core i3 3240 Processor (3M Cache, 3.40 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i3 3240 Processor (3M Cache, 3.40 GHz)

  500.000 ₫
 9. Intel Core i3 3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz)
  Intel Core i3 3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i3 3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz)

  450.000 ₫
 10. Intel Pentium Processor G2030 (3M Cache, 3.00 GHz)
  Intel Pentium Processor G2030 (3M Cache, 3.00 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Pentium Processor G2030 (3M Cache, 3.0 GHz)

  200.000 ₫
 11. Intel Pentium Processor G2020 (3M Cache, 2.90 GHz)
  Intel Pentium Processor G2020 (3M Cache, 2.90 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Pentium Processor G2020 (3M Cache, 2.90 GHz)

  150.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

11 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang

CPU SOCKET 1155