Hotline/Zalo: 0986 552 965 

Giỏ hàng

CPU SOCKET 1150

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

17 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Intel Xeon Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)
  Intel Xeon Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Xeon Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)

  1.900.000 ₫
 2. Intel Xeon Processor E3-1220 v3 (8M Cache, 3.10 GHz)
  Intel Xeon Processor E3-1220 v3 (8M Cache, 3.10 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Xeon Processor E3-1220 v3 (8M Cache, 3.10 GHz)

  1.300.000 ₫
 3. Intel Pentium G3260 (3M Cache, 3.30 GHz)
  Intel Pentium G3260 (3M Cache, 3.30 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Pentium G3260 (3M Cache, 3.30 Ghz) LGA1150

  500.000 ₫
 4. Intel Pentium G3250 (3M Cache, 3.20 GHz)
  Intel Pentium G3250 (3M Cache, 3.20 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Pentium G3250 (3M Cache, 3.20 GHz) LGA1150

  450.000 ₫
 5. Intel Pentium G3220 (3M Cache, 3.00 GHz)
  Intel Pentium G3220 (3M Cache, 3.00 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Pentium G3220 (3M Cache, 3.0 Ghz) LGA1150

  400.000 ₫
 6. Intel Core i3 4160 (3M Cache, 3.6 Ghz) LGA1150 cũ
  Intel Core i3 4160 (3M Cache, 3.6 Ghz) LGA1150 cũ

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i3 4160 (3M Cache, 3.6 Ghz) LGA1150

  850.000 ₫
 7. Intel Core i3 4150 (3M Cache, 3.5 Ghz) LGA1150 cũ
  Intel Core i3 4150 (3M Cache, 3.5 Ghz) LGA1150 cũ

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i3 4150 (3M Cache, 3.5 Ghz) LGA1150

  800.000 ₫
 8. Intel Core i3 4130 (3M Cache, 3.4 Ghz) LGA1150 cũ
  Intel Core i3 4130 (3M Cache, 3.4 Ghz) LGA1150 cũ

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i3 4130 (3M Cache, 3.4 Ghz) LGA1150

  750.000 ₫
 9. Intel Core i7 4790K (8M Cache, 4.0 Ghz up to 4.40 GHz) LGA1150 cũ
  Intel Core i7 4790K (8M Cache, 4.0 Ghz up to 4.40 GHz) LGA1150 cũ

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core  i7 4790K (8M Cache, 4.0 Ghz up to 4.40 GHz) LGA1150

  3.950.000 ₫
 10. Intel Core i7 4770K (8M Cache, 3.5 Ghz up to 3.90 GHz) LGA1150 cũ
  Intel Core i7 4770K (8M Cache, 3.5 Ghz up to 3.90 GHz) LGA1150 cũ

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i7 4770K (8M Cache, 3.5 Ghz up to 3.90 GHz) LGA1150

  3.450.000 ₫
 11. Intel Core i7 4790 (8M Cache, 3.6 Ghz up to 4.0 GHz) LGA1150 cũ
  Intel Core i7 4790 (8M Cache, 3.6 Ghz up to 4.0 GHz) LGA1150 cũ

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i7 4790 (8M Cache, 3.6 Ghz up to 4.0 GHz) LGA1150

  3.100.000 ₫
 12. Intel Core i7 4770 (8M Cache, 3.4 Ghz up to 3.90 GHz) LGA1150 cũ
  Intel Core i7 4770 (8M Cache, 3.4 Ghz up to 3.90 GHz) LGA1150 cũ

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i7 4770 (8M Cache, 3.4 Ghz up to 3.90 GHz) LGA1150 

  2.950.000 ₫
 13. Intel Core i5 4690 (6M Cache, 3.5 Ghz up to 3.90 GHz) LGA1150 cũ
  Intel Core i5 4690 (6M Cache, 3.5 Ghz up to 3.90 GHz) LGA1150 cũ

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i5 4690  (6M Cache, 3.5 Ghz up to 3.90 GHz) LGA1150

  1.500.000 ₫
 14. Intel Core i5 4570s (6M Cache, 2.9 Ghz up to 3.60 GHz) LGA1150 cũ
  Intel Core i5 4570s (6M Cache, 2.9 Ghz up to 3.60 GHz) LGA1150 cũ

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i5 4570s  (6M Cache, 2.9 Ghz up to 3.60 GHz) LGA1150

  1.200.000 ₫
 15. Intel Core i5 4590 (6M Cache, 3.3 Ghz up to 3.70 GHz) LGA1150 cũ
  Intel Core i5 4590 (6M Cache, 3.3 Ghz up to 3.70 GHz) LGA1150 cũ

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i5 4590 (6M Cache, 3.3 Ghz up to 3.70 GHz) LGA1150 

  1.350.000 ₫
 16. Intel Core i5 4570 (6M Cache, 3.2 Ghz up to 3.60 GHz) LGA1150 cũ
  Intel Core i5 4570 (6M Cache, 3.2 Ghz up to 3.60 GHz) LGA1150 cũ

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i5 4570  (6M Cache, 3.2 Ghz up to 3.60 GHz) LGA1150

  1.300.000 ₫
 17. Intel Core i5 4670 (6M Cache, 3.4 Ghz up to 3.80 GHz) LGA1150 cũ
  Intel Core i5 4670 (6M Cache, 3.4 Ghz up to 3.80 GHz) LGA1150 cũ

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i5 4670 (6M Cache, 3.4 Ghz up to 3.80 GHz) LGA1150 

  1.400.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

17 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang

CPU SOCKET 1150