Hotline/Zalo: 0986 552 965 

Giỏ hàng

CPU - Bộ Vi Xử Lý

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

28 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Intel Core i7 3770 Processor (8M Cache, 3.4 GHz up to 3.90 GHz)
  Intel Core i7 3770 Processor (8M Cache, 3.4 GHz up to 3.90 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i7 3770 Processor (8M Cache, 3.4 GHz up to 3.90 GHz)

  1.900.000 ₫
 2. Intel Core i7 2600 Processor (8M Cache, 3.4 GHz up to 3.80 GHz)
  Intel Core i7 2600 Processor (8M Cache, 3.4 GHz up to 3.80 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i7 2600 Processor (8M Cache, 3.4 GHz up to 3.80 GHz)

  1.600.000 ₫
 3. Intel Core i5 3570 Processor (6M Cache, 3.4 GHz up to 3.80 GHz)
  Intel Core i5 3570 Processor (6M Cache, 3.4 GHz up to 3.80 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i5 3570 Processor (6M Cache, 3.4 GHz up to 3.80 GHz)

  800.000 ₫
 4. Intel Core i5 3470 Processor (6M Cache, 3.2 GHz up to 3.60 GHz)
  Intel Core i5 3470 Processor (6M Cache, 3.2 GHz up to 3.60 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i5 3470 Processor (6M Cache, 3.2 GHz up to 3.60 GHz

  700.000 ₫
 5. Intel Core i5 3470S Processor (6M Cache, 2.9 GHz up to 3.60 GHz
  Intel Core i5 3470S Processor (6M Cache, 2.9 GHz up to 3.60 GHz

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i5 3470S Processor (6M Cache, 2.9 GHz up to 3.60 GHz

  650.000 ₫
 6. Intel Core i5 2400 Processor (6M Cache, 3.1 GHz up to 3.40 GHz)
  Intel Core i5 2400 Processor (6M Cache, 3.1 GHz up to 3.40 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i5 2400 Processor (6M Cache, 3.1 GHz up to 3.40 GHz)

  650.000 ₫
 7. Intel Core i5 2400S Processor (6M Cache, 2.5 GHz up to 3.30 GHz)
  Intel Core i5 2400S Processor (6M Cache, 2.5 GHz up to 3.30 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i5 2400S Processor (6M Cache, 2.5 GHz up to 3.30 GHz)

  600.000 ₫
 8. Intel Core i3 3240 Processor (3M Cache, 3.40 GHz)
  Intel Core i3 3240 Processor (3M Cache, 3.40 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i3 3240 Processor (3M Cache, 3.40 GHz)

  500.000 ₫
 9. Intel Core i3 3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz)
  Intel Core i3 3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i3 3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz)

  450.000 ₫
 10. Intel Pentium Processor G2030 (3M Cache, 3.00 GHz)
  Intel Pentium Processor G2030 (3M Cache, 3.00 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Pentium Processor G2030 (3M Cache, 3.0 GHz)

  200.000 ₫
 11. Intel Pentium Processor G2020 (3M Cache, 2.90 GHz)
  Intel Pentium Processor G2020 (3M Cache, 2.90 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Pentium Processor G2020 (3M Cache, 2.90 GHz)

  150.000 ₫
 12. Intel Xeon Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)
  Intel Xeon Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Xeon Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)

  1.900.000 ₫
 13. Intel Xeon Processor E3-1220 v3 (8M Cache, 3.10 GHz)
  Intel Xeon Processor E3-1220 v3 (8M Cache, 3.10 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Xeon Processor E3-1220 v3 (8M Cache, 3.10 GHz)

  1.300.000 ₫
 14. Intel Pentium G3260 (3M Cache, 3.30 GHz)
  Intel Pentium G3260 (3M Cache, 3.30 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Pentium G3260 (3M Cache, 3.30 Ghz) LGA1150

  500.000 ₫
 15. Intel Pentium G3250 (3M Cache, 3.20 GHz)
  Intel Pentium G3250 (3M Cache, 3.20 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Pentium G3250 (3M Cache, 3.20 GHz) LGA1150

  450.000 ₫
 16. Intel Pentium G3220 (3M Cache, 3.00 GHz)
  Intel Pentium G3220 (3M Cache, 3.00 GHz)

  Bộ vi xử lý CPU Intel Pentium G3220 (3M Cache, 3.0 Ghz) LGA1150

  400.000 ₫
 17. Intel Core i3 4160 (3M Cache, 3.6 Ghz) LGA1150 cũ
  Intel Core i3 4160 (3M Cache, 3.6 Ghz) LGA1150 cũ

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i3 4160 (3M Cache, 3.6 Ghz) LGA1150

  850.000 ₫
 18. Intel Core i3 4150 (3M Cache, 3.5 Ghz) LGA1150 cũ
  Intel Core i3 4150 (3M Cache, 3.5 Ghz) LGA1150 cũ

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i3 4150 (3M Cache, 3.5 Ghz) LGA1150

  800.000 ₫
 19. Intel Core i7 4790K (8M Cache, 4.0 Ghz up to 4.40 GHz) LGA1150 cũ
  Intel Core i7 4790K (8M Cache, 4.0 Ghz up to 4.40 GHz) LGA1150 cũ

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core  i7 4790K (8M Cache, 4.0 Ghz up to 4.40 GHz) LGA1150

  3.950.000 ₫
 20. Intel Core i7 4770K (8M Cache, 3.5 Ghz up to 3.90 GHz) LGA1150 cũ
  Intel Core i7 4770K (8M Cache, 3.5 Ghz up to 3.90 GHz) LGA1150 cũ

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i7 4770K (8M Cache, 3.5 Ghz up to 3.90 GHz) LGA1150

  3.450.000 ₫
 21. Intel Core i7 4770 (8M Cache, 3.4 Ghz up to 3.90 GHz) LGA1150 cũ
  Intel Core i7 4770 (8M Cache, 3.4 Ghz up to 3.90 GHz) LGA1150 cũ

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i7 4770 (8M Cache, 3.4 Ghz up to 3.90 GHz) LGA1150 

  2.950.000 ₫
 22. Intel Core i5 4690 (6M Cache, 3.5 Ghz up to 3.90 GHz) LGA1150 cũ
  Intel Core i5 4690 (6M Cache, 3.5 Ghz up to 3.90 GHz) LGA1150 cũ

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i5 4690  (6M Cache, 3.5 Ghz up to 3.90 GHz) LGA1150

  1.500.000 ₫
 23. Intel Core i5 4570s (6M Cache, 2.9 Ghz up to 3.60 GHz) LGA1150 cũ
  Intel Core i5 4570s (6M Cache, 2.9 Ghz up to 3.60 GHz) LGA1150 cũ

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i5 4570s  (6M Cache, 2.9 Ghz up to 3.60 GHz) LGA1150

  1.200.000 ₫
 24. Intel Core i5 4590 (6M Cache, 3.3 Ghz up to 3.70 GHz) LGA1150 cũ
  Intel Core i5 4590 (6M Cache, 3.3 Ghz up to 3.70 GHz) LGA1150 cũ

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i5 4590 (6M Cache, 3.3 Ghz up to 3.70 GHz) LGA1150 

  1.350.000 ₫
 25. Intel Core i5 4570 (6M Cache, 3.2 Ghz up to 3.60 GHz) LGA1150 cũ
  Intel Core i5 4570 (6M Cache, 3.2 Ghz up to 3.60 GHz) LGA1150 cũ

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i5 4570  (6M Cache, 3.2 Ghz up to 3.60 GHz) LGA1150

  1.300.000 ₫
 26. Intel Core i5 4670 (6M Cache, 3.4 Ghz up to 3.80 GHz) LGA1150 cũ
  Intel Core i5 4670 (6M Cache, 3.4 Ghz up to 3.80 GHz) LGA1150 cũ

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i5 4670 (6M Cache, 3.4 Ghz up to 3.80 GHz) LGA1150 

  1.400.000 ₫
 27. Intel Core i3 4130 (3M Cache, 3.4 Ghz) LGA1150 cũ
  Intel Core i3 4130 (3M Cache, 3.4 Ghz) LGA1150 cũ

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i3 4130 (3M Cache, 3.4 Ghz) LGA1150

  750.000 ₫
 28. Intel Core i7 4790 (8M Cache, 3.6 Ghz up to 4.0 GHz) LGA1150 cũ
  Intel Core i7 4790 (8M Cache, 3.6 Ghz up to 4.0 GHz) LGA1150 cũ

  Bộ vi xử lý CPU Intel Core i7 4790 (8M Cache, 3.6 Ghz up to 4.0 GHz) LGA1150

  3.100.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

28 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang

Bộ vi xử lý CPU - Công suất khủng, hiệu quả cao - cpu intel core i, cpu amd