Xin chào !

Giga GTX950 2G/D5/128 bit

Các hình khác

Giga GTX950 2G/D5/128 bit
2.000.000,00 ₫
giga GTX 950, giga GTX 950 2 fan, Giga GTX 950 2G/D5/128 bit
Description

Chi tiết

Các nhận xét